Galerijas : «Trejdeviņi Rīgas torņi» - Izstāde Alūksnē