Galerijas : «Trejdeviņi Rīgas torņi» - Izstāde Alūksnē

«Mārtiņa baznīca» 2010.07.a.e.50*60cm

«Mārtiņa baznīca» 2010.07.a.e.50*60cm

Mans komentārs