Te es rakstu...

Dažreiz rakstu...

Pazaudētais zaļums Mar 01, 2016

Zaļums ir zudis! Izturīgā tumši zaļā krāsa vairs nav nopērkama.

Izstāde Alūksnē - «Trejdeviņi Rīgas torņi» Mai 28, 2014

No 2014. gada 3. līdz 30. jūnijam.

 

Atklāšana 2014. g. 9. jūnijā divos.

Gleznotāja piedzīvojumi Jūn 13, 2012

Darbā, mājās untamlīdzīgi

Izstāde «Pārdaugavas torņi» Mai 31, 2012

Izstāde notiek Jāņa Akurātera muzejā, Ojāra Vācieša ielā 6a, Rīgā, no 2012. gada 26. maija līdz augusta beigām.

Darba laiks: otrdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās: no 11.00 līdz 18.00, trešdienās no 12.00 līdz 19.00, Svētdienās un pirmdienās – aizslēgts.

Izstādes apmeklējums 1 personai: Ls 1,00. Tālr. +371 67619934 ; e-pasts: akuraters@memorialiemuzeji.lv ;

www.akurateramuzejs.lv ; http://memorialiemuzeji.lv/muzeji/jana-akuratera-muzejs/

Tikšanās ar izstādes darbu radītāju Klāvu Veinbahu: ceturtdien, 2012. gada 14. jūnijā no trijiem līdz muzeja slēgšanas brīdim.

 

«Māksla bez rāmjiem» Mar 02, 2012

Izstāde 2012. gada 3. martā 13:00 tiek atklāta muzejā «Mencendorfa nams»

«Trejdeviņi Torņi» Okt 17, 2008

Klāva Veinbaha gleznšanas pasākums

***

Pāri par 40 dievnamu ir viegli saskaitīt Rīgas plānā. Gribētu vismaz daļu no tiem uzgleznot. Esmu jau sācis. Kāpēc es to daru un darīšu?

Pārdaugavas ragana Sep 08, 2008

Reiz, sensenos laikos, jūras malā un Daugavas galā dzīvoja kāda veca, veca vecenīte, un viņa bija ragana. Vairāk neviens cits tur nedzīvoja, tikai zvēri un putni. Tāpēc viņai nebija kur pielietot savu buršanas māku un līdz ar to viņa bija ļoti trūcīga. Citādi varētu kaut meitām pieburt puišus vai otrādi, un dabūt par to kādu mantu vai naudu.